Raj online filmov a seriálov úplne zadarmo
Podmienky a zásady

Úvodné ustanovenie

Používaním portálu kukaj.io súhlasíte, že budete viazaní týmito podmienkami používania a so zhromažďovaním a využívaním dát v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Pokiaľ s niektorou z týchto podmienok nesúhlasíte, prosíme vás, aby ste prestali používať alebo pristupovať na tento portál.

Používateľské príspevky

Súhlasíte, že nebudete zverejňovať akékoľvek reklamy, odosielať spam, urážať alebo používať iné nenávistné prejavy. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmazať príspevok, u ktorého vznikne podozrenie za porušenia vyššie uvedených pravidiel. Ak sa takéto správanie bude opakovať, môže dôjsť k obmedzeniu pre písanie používateľských príspevkov.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Nezodpovedáme za zásady ochrany osobných údajov ani za obsah externých webových stránok. Prevádzkovateľ webu nenesie zodpovednosť za vyjadrené názory používateľov.

Zásady ochrany osobných údajov

Aby sme preukázali, že vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité, portál kukaj.io vytvoril toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú naše postupy zberu a používania dát.

(1) Cookies. Druhy informácií, ktoré môžu byť na vašom zariadení umiestnené webovým serverom na uľahčenie a zlepšenie vašej komunikácie a interakcie sú tzv. „Cookies“. Hlavným prínosom je uchovanie informácií o vašom nastavení, aby ste pri opakovanej návšteve nemuseli všetko nastavovať znova. Nepoužívame cookies k získavaniu osobných údajov z vášho zariadení na účely, ktoré nesúvisia s webom alebo vašej interakcie s ním.

(2) Google Analytics. Nástroje, ktoré sme implementovali na kukaj.io pomocou služby „Google Analytics“, nám pomáhajú merať návštevnosť na stránke vrátane informácie o tom, odkiaľ ste na našu stránku prišli alebo o aký obsah sa zaujímate.

(3) Bezpečnosť. Vaše osobné informácie budú uchovávané na zabezpečených serveroch a sú šifrované pomocou pokročilej technológie šifrovania socketu (SSL). Vzhľadom k prirodzene otvorenej povahe internete však nemôžeme zaručiť, že komunikácia medzi vami a nami alebo informácie uložené na serveroch nebudú oslobodené od neoprávneného prístupu tretích strán, napríklad hackerov. Prijali sme rôzne technické opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť dáta pred zničením, stratou či zneužitím osobných údajov. Bez ohľadu na toto úsilie nemôže poskytovateľ zaručiť, že k takejto udalosti nedôjde.

(4) Komunikácia. Poskytnutím vašej e-mailovej adresy nám výslovne vyjadrujete súhlas s prijímaním e-mailov od nás. Môžeme použiť e-mail pre komunikáciu s vami nebo zasielanie informácií, ktoré ste žiadali.

(5) Európska práva na súkromie. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a ďalšími predpismi.

Záverečné ustanovenia

Priebežne môžeme zmeniť či aktualizovať časti z týchto podmienok a zásad. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou kontrolovať prípadné zmeny. Zmeny nadobúdajú účinnosť 15. deň od uverejnenia nového znenia.

Naposledy aktualizováné 16. apríla 2020.

Upozornenie!
Používaním tejto stránky súhlasíte
s používaním cookies vo vašom počítači. Čo sú cookies? Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies (množné číslo od cookie). Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve.